•  

Aktuality

Očkovanie

 22.07.2021

Autobusová čakáreň SAD
06 / 05 / 2022

Autobusová čakáreň SAD

Cieľom obce Kapišová v rámci projektu parková úprava verejného priestranstva s modernizáciou autobusovej čakárne s umelým osvetlením a vytvorením oddychovo-relaxačného posedenia pre obyvateľov ale aj návštevníkov obce. Vybudovanie novej infraštruktúry v obci bude plniť úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Hlavným cieľom projektu bola regenerácia sídla Kapišová posilnením vybavenosti územia a komplexným riešením centrálneho verejného priestranstva prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale aj kvalita miestnej infraštruktúry, čo prispeje k zlepšeniu kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja, dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka a vidieckych oblasti.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15:30
Utorok: 08.00 - 15:30
Streda: 08.00 - 15:30
Štvrtok: 08.00 - 15:30
Piatok: 08.00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár