•  

Aktuality

SOBD 2021

 11.03.2021

Sčítanie obyvateľov

15. 2. 2021 – 31. 3. 2021

Obyvateľ sa elektronicky sčíta sám.

Deti do 18 rokov sčítajú rodičia alebo ich zákonný zástupca, pri prihlásení do formulára sa zadáva rodné číslo dieťaťa. Vážení obyvatelia, pomôžte so sčítaním sa svojim príbuzným alebo blízkym, ktorí si nevedia poradiť s elektronickým sčítaním, ak Vás o to požiadajú na www.scitanie.sk

Autobusová čakáreň SAD
06 / 05 / 2022

Autobusová čakáreň SAD

Cieľom obce Kapišová v rámci projektu parková úprava verejného priestranstva s modernizáciou autobusovej čakárne s umelým osvetlením a vytvorením oddychovo-relaxačného posedenia pre obyvateľov ale aj návštevníkov obce. Vybudovanie novej infraštruktúry v obci bude plniť úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Hlavným cieľom projektu bola regenerácia sídla Kapišová posilnením vybavenosti územia a komplexným riešením centrálneho verejného priestranstva prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale aj kvalita miestnej infraštruktúry, čo prispeje k zlepšeniu kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja, dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka a vidieckych oblasti.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15:30
Utorok: 08.00 - 15:30
Streda: 08.00 - 15:30
Štvrtok: 08.00 - 15:30
Piatok: 08.00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár