•  

Aktuality

Testovanie na COVID-19

 17.04.2021

Dňa 17.04.2021 (v sobotu) sa v našej obci, uskutoční dobrovoľné testovanie na COVID-19. Mobilné odberové miesto bude pred budovou Hasičskej zbrojnice v čase od 12:30 - 13:30 hod.(posledný odber 13:15 hod.), ktoré zabezpečí Slovenský Červený kríž Svidník.  
Autobusová čakáreň SAD
06 / 05 / 2022

Autobusová čakáreň SAD

Cieľom obce Kapišová v rámci projektu parková úprava verejného priestranstva s modernizáciou autobusovej čakárne s umelým osvetlením a vytvorením oddychovo-relaxačného posedenia pre obyvateľov ale aj návštevníkov obce. Vybudovanie novej infraštruktúry v obci bude plniť úlohu pre sídelnú, ekonomickú, kultúrnu a podnikateľskú činnosť v obci. Hlavným cieľom projektu bola regenerácia sídla Kapišová posilnením vybavenosti územia a komplexným riešením centrálneho verejného priestranstva prostredníctvom zvýšenia konkurencieschopnosti sídiel a zvýšenie kvality a bezpečnosti verejných priestranstiev. Realizáciou projektu sa zlepší nielen vizuálny charakter obce, ale aj kvalita miestnej infraštruktúry, čo prispeje k zlepšeniu kvality života na vidieku, podpora miestneho rozvoja, dosiahnutiu pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka a vidieckych oblasti.


1 2

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15:30
Utorok: 08.00 - 15:30
Streda: 08.00 - 15:30
Štvrtok: 08.00 - 15:30
Piatok: 08.00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár