•  

Dane a poplatky

Obecné zastupiteľstvo v obci Kapišová dňa 28.11.2008 schválilo pre rok 2009 tieto dane a poplatky:

Dane

Obec vyberá dane podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku.

  • daň za TKO (tuhý komunálny odpad) - 5,84 € osoba/rok
  • daň za psa - 4,00 € pes/rok (od poplatku sú oslobodení dôchodcovia žijúci sami v rodinnom dome)

Miestne poplatky

  • poplatok za prenájom spoločenskej sály:< >svadba - 33,19 € + 8,30 € (pre občanov obce)svadba - 49,79 € + 16,60 € (pre ostatných žiadateľov)tanečná zábava - 165,97 € (pre občanov obce)tanečná zábava - 232,36 € (pre ostatných žiadateľov)poplatok za zasadaciu miestnosť - 9,96 €/deň (bez tepelnej energie)
  • poplatok za zasadaciu miestnosť - 16,60 €/deň (s tepelnou energiou)
  • vyhlásenie v miestnom rozhlase - 3,32 €/deň
  • poplatky za služby v Dome nádeje - 33,19 € + použitá energia (pre občanov obce)
  • poplatky za služby v Dome nádeje - 49,79 € + použitá energia (pre ostatných žiadateľov)

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15:30
Utorok: 08.00 - 15:30
Streda: 08.00 - 15:30
Štvrtok: 08.00 - 15:30
Piatok: 08.00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Online kamera