SlovenskýEnglish

Symboly obce

Erb obce Kapišová ( z r. 1868) tvorí: V modrom poli na zelenej pôde biely (strieborný) pluh ťahaný (strieborným volom). Žlté (zlaté) sú drevené časti pluhu, ako aj rohy, kopytá a jarmo vola. Štít: neskorogotický.

Podkladom pre tento návrh bola obecná pečať z druhej polovice 19. storočia. Odtlačok typária z roku 1868 je uložený v Krajinskom archíve v Budapešti v zbierke mestských a obecných pečatí. Na pečati je vyobrazený na pôde pluh, ťahaný volským záprahom. Ide o pomerne starý, originálny a charakter vystihujúci symbol.

Heraldická komisia Ministerstva vnútra SR prerokovala návrh erbu obce Kapišová 11.11.1996 a zaradila ho do Heraldického registra SR v tejto podobe: V modrom štíte na zelenej rovnej pažiti strieborný vôl so zlatou zbrojou a postrojom ťahá zlatý pluh so striebornými radlicami.

Vlajka obce pozostáva z ôsmich pozdĺžnych pruhov vo farbách žltej, bielej, modrej, zelenej, žltej, bielej, modrej a zelenej. Vlajka má pomer strán 2:3 a ukončená je tromi cípmi, t. j. dvomi zástrihmi, siahajúcimi do tretiny jej listu.

Symboly obce Kapišová sú zaevidované v Heraldickom registri S R pod signatúrou K-79/69.

V tom istom roku obecné zastupiteľstvo prijalo na svojom zasadnutí tieto obecné symboly.