SlovenskýEnglish

Obyvateľstvo a bývanie

Od roku 1990 do roku 2007 bolo v obci vybudovaných a zrekonštruovaných 18 rodinných domov. V súčasnosti sa v obci nachádza 110 obývaných rodinných domov, 10 neobývaných domov a dve 6-bytové jednotky.

  • Počet obyvateľov
  • do 18 rokov .............. 119 obyv.
  • od 18 do 60 rokov ... 222 obyv.
  • nad 60 rokov ............ 67 obyv.
  • spolu ......................... 408 obyv. (ku dňu 1.1.2007)
  • Počet obyvateľov
  • do 18 rokov .............. 94 obyv.
  • od 18 do 60 rokov ... 274 obyv.
  • nad 60 rokov ............ 93 obyv.
  • spolu ......................... 461 obyv. (ku dňu 1.9.2023)

Kataster obce má 662 ha.