SlovenskýEnglish

Kontakty

Toto webové sídlo www.kapisova.sk spravuje Obec Kapišová je spracované a naplnené v súlade s platnou legislatívou, podľa pravidiel prístupnosti webového sídla podľa prílohy č. 1 Výnosu o štandardoch pre IS VS (účinnosť 1.10.2008, vydaný vo Finančnom spravodajcovi MF SR č. 9/2008).

Správca obsahu

Obec Kapišová

Adresa:

Obecný úrad Kapišová 
Kapišová 82
090 01 Kapišová 

IČO: 00330531

Samosprávny kraj: Prešovský
Okres: Svidník
Región: Šariš
Počet obyvateľov: 458
Rozloha: 662 ha
Prvá písomná zmienka: v roku 1548

Všeobecné informácie: kapisova@kapisova.skkapisova82@centrum.sk

Sekretariát: 
Tel.:
 054 / 752 1422

Kompetencie:
Obec Kapišová je samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky, ktorý svoje samosprávne kompetencie vykonáva samostatne (zákon SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení).

Stavebný úrad pre obec Kapišová je zriadený v meste Svidník.

Technický prevádzkovateľ webstránky:

webex.sk
Ostrovského 2
040 01 Košice
Slovenská republika

e-mail: info@webex.sk