SlovenskýEnglish

Granty

Od roku 2002 do dnešného dňa boli v obci Kapišová poskytnuté granty z fondu EÚ a z Ministerstva financií SR (ďalej len MF SR) v celkovej výške 2.376.000,-Sk.

  • Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Kultúrnom dome - 250.000,-Sk (Kanc. predsedu NR SR, P. Paška)
  • Vonkajšia úprava terénu pri Dome nádeje - 50.000,-Sk (Kanc. predsedu NR SR, P. Paška)
  • Výmena okien v Kultúrnom dome - 105.000,-Sk (MF SR)
  • Splynofikovanie Obecného úradu - 115.000,-Sk (MF SR)
  • Celková rekonštrukcia verejného osvetlenia obce a rekonštrukcia verejného rozhlasu - 128.000,-Sk (MF SR)
  • Výmena podlahy a splynofikovanie Kultúrneho domu - 256.000,-Sk (MF SR)
  • Vonkajšia oprava fasády budovy Obecného úradu - 55.000,-Sk (MF SR)
  • Výmena okien na budove Obecného úradu - 175.000,-Sk (MF SR)
  • Príprava celkovej projektovej dokumentácie na cezhraničnú spoluprácu so zameraním na cestovný ruch. 968.000,-Sk (MVRR SR)
  • Vypracovaný územný plán obce v celkovej sume 458.000,-Sk (MVRR SR)