•  

Obyvateľstvo a bývanie

Od roku 1990 do roku 2007 bolo v obci vybudovaných a zrekonštruovaných 18 rodinných domov. V súčasnosti sa v obci nachádza 82 obývaných rodinných domov, 10 neobývaných domov a dve 6-bytové jednotky.

  • Počet obyvateľov
  • do 18 rokov .............. 119 obyv.
  • od 18 do 60 rokov ... 222 obyv.
  • nad 60 rokov ............ 67 obyv.
  • spolu ......................... 408 obyv. (ku dňu 1.1.2007)

Kataster obce má 662 ha.

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15:30
Utorok: 08.00 - 15:30
Streda: 08.00 - 15:30
Štvrtok: 08.00 - 15:30
Piatok: 08.00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Online kamera