•  

Aktuality

Rusínska 100 a Rusínska 66

 25.09.2021

Začiatok športového podujatia je v meste Stropkov so štartom o 7:00 hod. dňa 25.9.2021 a koniec podujatia je stanovený limitom v čase 29 hodín t.j. do 12:00 hod.  dňa 26.9.2021 v meste Stropkov.

Organizátor podujatia je Klub bežcov Stropkov, Kukučínova 898/6, 091 01 Stropkov.

Usporiadateľ, hore menovaný.

Celkový počet dobrovoľníkov  zabezpečujúcich výkon činnosti usporiadateľskej služby je 50 osôb.

Predpokladaný počet osôb, ktoré sa na podujatí zúčastnia je v limite 100 osôb v rámci Rusínskej  100 a 100 osôb v rámci Rusínskej 66.

Ing. Jozef Kimák, bytom ul.Hrnčiarska 1654/72, 091 01 Stropkov

tel.kontakt:  0902 146576, email: kimakjozef25@gmail.com

Trasa pretekov: k.u. Kapišová

1 2 3

Infoúrad

Úradné hodiny

Pondelok: 08.00 - 15:30
Utorok: 08.00 - 15:30
Streda: 08.00 - 15:30
Štvrtok: 08.00 - 15:30
Piatok: 08.00 - 15:30

Fotogaléria

Kalendár

Online kamera